Kostenbesparing & risicobeheersing bij productiebedrijven

Kostenbesparing & risicobeheersing bij productiebedrijven

Ga naar formulier

Steeds vaker is een nauwe samenwerking tussen finance en IT cruciaal. IT heeft kennis en ervaring die zij hebben opgedaan tijdens projecten. En finance loopt lang niet voorop wat betreft automatisering van processen. Laat staan de technologische kant hiervan.

De IT-afdeling is van onschatbare waarde voor finance. Zowel in ondersteuning bij kantoorautomatisering als de onvermijdelijke digitalisering van je organisatie. Welke voordelen biedt die samenwerking tussen IT en finance dan?

Lees het in ons e-book