Techbeurzen: onnodig of noodzaak?

Techbeurzen: onnodig of noodzaak?

Een delegatie van onze techneuten gaat regelmatig naar verschillende beurzen en events, zoals DattoCon, Microsoft Experts Live of andere technologische bijeenkomsten. Voornamelijk om te kijken en te luisteren naar ervaringen van andere specialisten met producten uit het Microsoft-portfolio. Dion Beertsen, engineer bij UniProfs, vertelt ons meer over het belang van het bijbenen van technologische ontwikkelingen in ons vakgebied. Wat betekent het voor UniProfs? Maar belangrijker: hoe helpt het jou als klant verder?

Waardevolle inzichten

“Je gaat altijd met een doel voor ogen”, vertelt Dion. “Ik wilde zien wat er ten opzichte van vorig jaar is veranderd. Hoe ontwikkelt één specifieke Microsoft-oplossing zich, klopt het met wat ik in gedachten had en wat doet Microsoft aan de achterkant met de pricing?”

Op beurzen kies je een aantal sessies en sprekers die je wilt bijwonen. “Wij zijn regelmatig te vinden bij Azure-presentaties omdat we dit cloudplatform van Microsoft veel gebruiken bij klanten. Iedere klant heeft andere eisen en wensen. De cases die langskomen bieden hiervoor waardevolle inzichten. Met deze nieuwe inzichten kan UniProfs de services richting de eigen klanten continu verbeteren.”

Downtime voorkomen: hybride configuratie in virtual machines

Downtime is bij organisaties een hekel punt. Het verstoort namelijk de bedrijfsvoering. Omdat continuïteit in de processen zo belangrijk is, mag downtime tijdens onderhoudsmomenten eigenlijk niet meer voorkomen. Wat zijn dan de mogelijkheden? “Een waardevol inzicht dat we dit jaar tegenkwamen, is de hybride configuratie tussen on-premise en Azure, en dan met name in virtual machines. Met Azure Stack HCi en Azure Arc kunnen virtuele workloads getransporteerd worden wanneer gegevens on-premises moeten worden bewaard vanwege juridische of privacyredenen”, legt Dion uit.

In vergelijking: bij standaard Windows-updates moet meestal herstart worden. En bij servers moet 9 van de 10 keer herstart worden bij software-updates. Microsoft bedacht een besturingssysteem (Azure Stack HCI) waar dat níet nodig is. “Dit betekent dat wij features doorvoeren zonder herstarten”, aldus Dion. “Dan werk je qua digitale infrastructuur op architectuursniveau. Dat betekent dat je de fundamentele basisregels van de server wijzigt. De diepe technologische kennis die je daarvoor nodig hebt, daar zijn we goed in.”

Event

Achterom en vooruit kijken

Om de balans op te maken, koos Dion voor een sessie die hij vorig jaar ook bijwoonde. Dion: “Hoe ontwikkelt een Microsoft-oplossing zich in één jaar? Klopt het met de verwachting en wat doet Microsoft met de pricing aan de achterkant? Dan merk je dat er veel verandert in een jaar en dat iedereen meebeweegt omdat Microsoft nou eenmaal de standaard bepaalt.”

Verrassende wendingen

Soms heeft een presentatie een andere insteek dan je op voorhand verwacht. Dan gaat het bij aanvang van een sessie genaamd ‘Azure access policies and other Azure myths’ opeens over de storage en pricing van machines binnen Azure en Google. Dion: ‘’Maar zelfs dan komen cases voorbij die óók lijken op projecten bij onze klanten. Dan wil je graag in gesprek’’. Dit biedt namelijk een kijkje achter de schermen. ‘’Tegen welke uitdagingen lopen zij aan en welke lessen trekken wij daaruit?”.

Oplossingen vanuit andere invalshoeken

Uiteraard is er altijd ruimte om nieuwe, waardevolle dingen te leren op de beurzen en events. Zo klinken performanceproblemen in een Citrix-omgeving met een Azure virtual machine IT’ers en engineers waarschijnlijk bekend in de oren. “Tijdens een beurs kregen we oplossingen voor deze problemen, vanuit een heel nieuwe invalshoek”, benoemt Dion. “Met bepaalde testen en analyses die we zelf kunnen uitvoeren. Een spreker had zelf een site gebouwd waar je virtual machines met bepaalde configuraties laat draaien om die te vergelijken. Het is voor ons erg interessant om te kijken welke configuraties wanneer wel of niet werken.”

Geostick thumbnail

Case uit eigen praktijk: Citrix bij Geostick

Zo draait Citrix bij Geostick, een klant van UniProfs. Dion benadrukt: “Het opstarten van het ERP gaat tergend langzaam. Soms een uur voor het starten én een uur voor registreren. Het probleem ligt niet bij de virtual machine, maar bij de software of de instellingen. Dan ga je kijken naar de verbindingsmethode die gebruikt wordt. De desktop gaat bijvoorbeeld over een web-to-view-protocol, maar HTML5 over een webbrowserprotocol. Het is maar net waar je virtual machine zich senang bij voelt zodat het allemaal naar behoren werkt. En dat is aan ons als engineers om te regelen.”

Geen nut, maar noodzaak

Uiteindelijk zijn het vooral de best practices die aan bod komen tijdens de beurzen, waar de UniProfs-engineers het voor doen. Zo krijgen zij de beste inzichten hoe te handelen in verschillende situaties. Dion: “Het bijwonen van beurzen is voor ons ook altijd een opfriscursus. Hoe zijn de kaarten geschud qua security defaults komt altijd terug. Vorig jaar werd multifactorauthenticatie de hemel in geprezen, terwijl dit jaar YubiKey (voor beheerders) en biometrische beveiliging centraal stonden.”

“Ieder jaar is het evenement een ijkpunt. Hoe staan wij er technologisch gezien voor bij onze klanten en waar kunnen we uitdagingen tackelen. Dat maakt het confronterend, waardevol en zeer noodzakelijk. Vooral om onze huidige en toekomstige diensten te optimaliseren”, concludeert Dion.