De delicate balans tussen kostenbesparing en risicobeheersing

De delicate balans tussen kostenbesparing en risicobeheersing

Inzicht in je kosten is noodzakelijk om de juiste beslissingen te nemen. Zowel op het gebied van mogelijke besparingen als risicobeheersing. IT prijkt bijna altijd bovenaan de kostenlijst. Niet vreemd dat dit vaak op het bordje van de CFO of financieel directeur komt. Maar waarom zijn deze kosten zo hoog? Is dat terecht? En misschien nog wel belangrijker: wordt het budget ook ingezet om risico’s te beheersen?

Kostenbesparing vs. risicobeheersing

Financieel zijn mensen, en daarmee organisaties, snel geneigd de kosten te drukken. Dat heeft immers meteen effect, en een risico merk je niet. Kostenbesparing lijkt zonder direct risico vaak een logische keuze. Maar is dat het ook? Een mooi voorbeeld zijn zakelijke mobiele apparaten. Voor veel organisaties zijn de devices alleen al een flinke investering. Daarom wordt er na de aanschaf vaak bespaard op security. Dit betekent bijvoorbeeld dat effectieve endpoint-beveiliging voor smartphones en laptops ontbreekt.

“Risico’s beheersen kost geld. Ze onbeheerst laten, kan je nóg meer kosten.”

En dat data vrij toegankelijk is voor íedereen die het device in handen heeft. Het duurt misschien een paar maanden, of een jaar… maar de kans is groot dat dit een keer misgaat. Dan sta je ineens voor onverwacht hoge kosten. Op het gebied van security geldt dat voorkomen goedkoper is dan genezen. Kosten besparen op de korte termijn lijkt misschien verstandig, maar op de lange termijn is risicobeheersing goedkoper.

Met gedegen risicobeheersing sorteer je voor op kwetsbaarheden in jouw organisatie. Bekende IT-problemen en downtime zijn over het algemeen wel ingecalculeerd. Ook de optimalisatie van bedrijfsprocessen gebeurt regelmatig. Maar securitybeheersing? Daar scoren de meesten een zware onvoldoende. Het is vaak niet inzichtelijk óf -nog erger- wordt niet belangrijk genoeg bevonden. Feit blijft: het wel óf niet doen aan risicobeheersing heeft invloed op je cashflow.

Kansen en risico’s

We begrijpen dat jouw werkzaamheden niet bij IT liggen, maar je hebt er wél continu mee te maken. Jouw focus moet liggen op gedegen beslissingen maken over financiële kwesties. Daarom is het belangrijk dat je mogelijke kostenbesparingen en risico’s in kaart brengt. Ga in gesprek met je IT-afdeling en ontdek met hen waar kansen liggen! Dát kan door te focussen op drie onderwerpen:

  • Blauwdruk van jouw digitale werkplek

    Neem de digitale werkplek in jouw organisatie onder de loep. Welke netwerken en providers zijn actief? Staan er hardware of servers op locatie? Welke apparaten gebruiken medewerkers? Met deze informatie kunnen wij snel en simpel aantonen welke kansen er liggen qua kostenbesparing en risicobeheersing. Én wat het verband is tussen deze twee.

  • Security en kosten

    Kijk nog eens naar de digitale infrastructuur, maar nu vanuit het oogpunt security. Met een IT-risicoanalyse breng je kwetsbaarheden in kaart. Vervolgens kun je met een kosten-batenanalyse passende securitymaatregelen op een rij zetten. Dit geeft een goede inschatting van maatregelen die jouw securityniveau verhogen, maar die niet meer kosten dan nodig is voor jouw IT-omgeving.

  • Continuïteit van bedrijfsprocessen

    Uiteindelijk valt of staat een organisatie met de continuïteit van bedrijfsprocessen. Vallen die stil? Dan heeft dat effect op klanten, productie of bestellingen. Én daarmee ook op je cashflow. Hoe krijg je daar meer grip op? Door de stabiliteit van je systemen te verhogen, bijvoorbeeld met Microsoft-cloudservices. Zo ben je niet langer afhankelijk van on-premises hardware en vermijd je alle kosten die daarbij horen.

De prijsafweging van Microsoft-cloudservices

De externe lead auditor toetst de bedrijfsprocessen en werkwijzen op betrouwbaarheid en functionaliteit. “Die interne audits laten we geregeld terugkomen als controlemechanisme. Zo krijgen we operationele en strategische verbeterpunten inzichtelijk”, legt Robert-Jan uit. “Een gecertificeerde lead auditor controleert bij ons op locatie of iedereen op de hoogte is van de processen. Én of deze nageleefd worden. Alles moet voldoen aan de normen gesteld vanuit ISO en NeN. Alleen dan kom je in aanmerking voor certificering.”

“Je kunt kosten besparen met je IT, maar het is de magie inzichtelijk te maken waar die kansen liggen.”

Inzichtelijke kosten

De cloud is schaalbaar, dus je betaalt voor wat past bij jouw bedrijf. Groeit jouw bedrijf, dan kan Microsoft Azure opschalen. Afschalen kan natuurlijk ook. Zo heb je grip op wat je betaalt voor de cloudservice. Het is eenvoudig in te zien welke IT-kosten verbonden zijn aan welk proces. Je kunt aan de hand daarvan bepalen of je tevreden bent over een proces of dat er actie ondernomen moet worden.

In het kort: bespaar en beheers

IT wordt nog te vaak uitsluitend gezien als kostenpost. Om hier verandering in te brengen, is het belangrijk om de IT-omgeving en kwetsbaarheden in kaart te brengen. Waar zien we besparingsmogelijkheden en waar lopen we onnodig risico? Het scheppen van inzicht in de digitale omgeving maakt het mogelijk om uiteindelijk de juiste afweging te maken. Risico’s beheersen kost geld. Ze onbeheerst laten kan je nóg meer kosten.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over risicobeheersing en kostenbesparing.